Obchodní podmínky

Rastislav Jakubčo

se sídlem Hromnice 142, 330 11 Třemošná (provozovna/reklamace/vrácení zboží)
IČ: 74560221 , Neplátce DPH
zapsaný v živnostenském restříku, vedený na MÚ Kralovice OSŽ
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ozivto.cz

Číslo účtu pro české zákazníky: 2600102448/2010 (FIO Banka)
Číslo účtu pro zahraniční zákazníky: IBAN: CZ1120100000002600102448 ; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO Banka)


Obchodní podmínky jednoduše a srozumitelně:

 • Zarezervováním zboží či služby, vyplněním údajů, odesláním objednávky a následným potvrzením objednávky z naší strany, jsme spolu uzavřeli kupní smlouvu.
 • Údaje, které jste nám poskytli jsou u nás v bezpečí - neobchodujeme s nimi a neposíláme zbytečný spam, nemáme na to prostě čas.
 • Zboží u nás zakoupené nám můžete vrátit do 14 dní od převzetí zásilky. Víc se dozvíte v odstavci "odstoupení od kupní smlouvy".
 • Pokud si zboží nevyzvednete, protože jste zapomněli, nebo neměli čas a budete požadovat opětovné zaslání, je na Vás úhrada druhého dopravného.
 • Zkontrolujte nepoškozenost balíčku - pokud není v pořádku, reklamujte zásilku prosím okamžitě u dopravce.
 • Obchodní podmínky jsou tu pro vaší i naší právní ochranu pro případ vzájemného nedorozumení. Pamatujte ale, že spory lze vždy řešit nejdříve zdravým lidským přístupem.

Obchodní podmínky trochu podrobněji a komplikovaněji:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") Rastislava Jakubča se sídlem Hromnice 142, 330 11 Třemošná, IČ: 74560221, zapsaný v živnostenském restříku, vedený na MÚ Kralovice OSŽ (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ozivto.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1. 2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1. 3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1. 4.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti přechozího znění obchodních podmínek.

2. STANOVENÍ POJMŮ

2. 1.
Prodávající je Rastislav Jakubčo se sídlem Hromnice 142, 330 11 Třemošná, IČ: 74560221, zapsaný v živnostenském restříku, vedený na MÚ Kralovice OSŽ. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

2. 2.
Zákazníkem našeho internetového obchodu www.ozivto.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. 3.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. 4.
Objednávka - právní jednání kupujícího učiněné prostřednictvím e-mailu, kterým specifikuje svůj výběr výrobků, produktů nebo služeb a které si kupující vybral v e-shopu či nabídce na webové stránce prodávajícího. (dále jen jako "objednávka")

2. 5.
Poštovné - platba přepravní firmě za přepravu zboží.

2. 6.
Doběrečné - platba přepravní firmě za to, že převezme od kupujícího peníze určení na zaplacení kupní ceny a ty předá prodávajícímu.

3. ZBOŽÍ

3. 1.
E-shop OživTo.cz prodává různé výrobky, produkty a dekorativní doplňky zejména na materiálové bázi dřeva. Prodává také služby zaměřené na úpravu výrobků dodaných kupujícím (laserové gravírování, povrchová úprava apod).

3. 2.
Prodávané zboží je vyrobeno v ČR, součásti výrobků mohou pocházet z jiných zemí EU. Produkty vyhovují legislativním normám a hygienickým předpisům platným na území ČR. Drobné zkreslení odstínů barev na webu může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, jiným nastavením monitoru počítače atd.

3. 3.
Prodávané produkty jsou nově vyrobené, avšak některé prodávané zboží může vykazovat jistou míru opotřebení odpovídající délce předcházejícího užívání, pokud takový stav zboží před prodejem existoval. Pokud prodávané zboží není nové a prošlo před prodejem běžným uživatelským opotřebením, prodávající tento fakt u popisu zboží uvádí. Prodávající nemá informace o délce předcházejícího užívání nabízeného zboží, které není prodáváno jako nové. Cena tohoto zboží je stanovena s ohledem na opotřebení zboží jeho předcházejícím užíváním.

3. 4.
E-shop používá pro hodnocení zboží následující stavy:

 • Nový - nově vyrobené zboží (produkt, který je nově vyrobený; nepoužívaný)
 • Zánovní - zboží zachovalé, téměř jako nové (produkt byl vyroben, ale nikdy nepoužíván; nepatrná ztráta kvality vlivem skladování či manipulace)
 • Bazarový - zboží užívané, ale v dobrém stavu (produkt, který byl již běžně užívaný, ale jeho kvalita se výrazně nezhoršila)
 • Zrestaurovaný - zboží užívané, avšak opravené (produkt prošel běžným opotřebením či díky zubu času ztratil na kvalitě - odborně opravený pro nového zákazníka)

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4. 1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4. 2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. 3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. 4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. 5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4. 6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5. 1.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5. 2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v koncové ceně včetně všech souvisejících poplatků. Nejsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5. 3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (webová stránka Platba a doprava). Zboží je doručováno pouze v rámci území České republiky a Slovenska.

5. 4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží nebo službu "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží či služby
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby.

5. 5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5. 6.
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce.

5. 7.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

5. 8.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či objemu služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5. 9.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5. 10.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pro rychlejší jednání je možné úpravu objednávky provádět telefonicky.

5. 11.
V případě služeb jako je například laserové gravírování výrobků apod (zejména při zakázce většího objemu) může prodávající požádat kupujícho o potvrzení v pokračování na zakázce na základě jakosti grafického návrhu vzorku či vzorku přímo vygravírovaného na jeden kus výrobku, jehož fotografii či obrázek zašle na elektronickou adresu kupujícího k posouzení. Tímto konáním prodávající zamezuje případným reklamacím, které by mohli vzájemným nedorozuměním v komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím s přihlédnutím na objem zakázky a typ obráběného výrobku vzniknout.

5. 12.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, či telefonicky.

5. 13.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. CENA ZBOŽÍ ČI SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. 1.
Cenu zboží či služby a případné náklady spojené s dodáním zboží či služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • u plateb z České republiky bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600102448/2010, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen "účet prodávajícího"),
 • u plateb ze zahraničí bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. IBAN: CZ1120100000002600102448 ; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen "účet prodávajícího").

6. 2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6. 3.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení č. 6. 6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží či služby předem. Pokud si kupující objednává zboží či službu na zakázku nebo je zboží upravované podle přání kupujícího, může prodávající požadovat zálohu.

6. 4.
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby nebo při platbě předem na účet je kupní cena splatná do data uvedeného na daňovém dokladu, který kupující obdrží e-mailem.

6. 5.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží či služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. 6.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5. 8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6. 7.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a řídí se

6. 8.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. PARTNERSKÉ SLEVY

7. 1.
V e-shopu OživTo.cz při objednávkách zboží nad 2000 Kč má kupující z České republiky dopravu zdarma. Pokud ovšem kupující část zboží vrátí a cenu objednávky tak sníží pod 2000Kč, vyhrazuje si prodávající právo odečíst cenu dopravy za zboží, které si kupující ponechal, od ceny vráceného zboží. Doprava zboží zdarma není nároková ze zákona a proto prodávající takto stanoví dopravní podmínky. Pro kupující ze zahraniční se cena dopravy počítá dle čl. 5. 3. obchodních podmínek a sleva na poštovném není prodávajícím nabízena.

7. 2.
Další sleva, tzv. VIP partnerská sleva, je 15% pro nefiremní zákazníky. Tato sleva je podmíněna:

 • registrací (napište nám, že žádáte o VIP členství pro nefiremní zákazníky, do popisu uveďte vaše celé jméno a adresu)
 • souhrnem předchozích řádně dokončených objednávek, minimálně 3000 Kč.
 • objednávka, u které uplatňujete tuto slevu musí být větší než 1000 Kč. Pokud tuto hodnotu zákazník nedodrží, bude mu účtována klasická cena zboží, jako by partnerskou slevu neměl.

7. 3.
Další sleva, tzv. VIP partnerská sleva, je 25% pro firmy a živnostníky. Tato sleva je podmíněna:

 • registrací (napište nám, že žádáte o VIP členství pro firmy a živnostníky, do popisu uveďte vaše celé jméno, adresu a IČO)
 • souhrnem předchozích řádně dokončených objednávek, minimálně 6000 Kč.
 • objednávka, u které uplatňujete tuto slevu musí být větší než 2000 Kč. Pokud tuto hodnotu zákazník nedodrží, bude mu účtována klasická cena zboží, jako by partnerskou slevu neměl.

7. 4.
Slevy se nesčítají. Tzn. pokud si kupující vybere zboží či službu, která je již kupujícímu jednou slevněna např. o 40%, nebude již dále podléhat VIP partnerské slevě. Výše VIP partnerské slevy jsou výhodné proto, že již od zadání nového zboží do e-shopu má kupující slevu ve výši partnerské slevy a nemusí čekat, až bude zboží po několika dnech slevněno.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8. 1.
Kupující je povinen podle § 2159 odst. 1 a § 2913 občanského zákoníku převzít zásilku při dodání (nebo přímo při prodeji). Pokud kupující tuto zásilku nepřevezme, má prodávající právo požadovat úplatu za uskladnění, dopravné a případné manipulační poplatky, které prodávající v dobré víře uhradil. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou takovým porušením.

8. 2.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží či služby, které byly upraveny podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (výrobky zhotovené či gravírované na zakázku, atypické rozměry výrobku, úpravy vlastního výrobku či zboží kupujícího prodávajícím ap.),
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (sortiment výrobků, které jsou určeny svým charakterem pro přímý styk s potravinami, nebo výrobky pro osobní hygienu),
 • o dodávce zboží, které již bylo částečně, nebo zcela použito a nelze je dále uvézt do prodeje,
 • o dodávce zboží, které bylo poškozeno na straně odběratele.

8. 3.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8. 2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží či realizace služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží či služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží či realizace služeb. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy využije kupující vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (Odstoupení od kupní smlouvy), který je i přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@ozivto.cz.

8. 4.
Pro odstoupení od kupní smlouvy využije kupující vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 13 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí, zpravidla elektronickou poštou.

8. 5.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8. 3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nelze vracet na dobírku (takto vrácené zboží nebude převzato).

8. 6.
V případě odstoupení od smlouvy dle č. 8. 3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to zasláním částky na účet uvedený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Z hodnoty částky zboží vrácené kupujícím, budou odečteny náklady na odeslání zboží.

8. 7.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. 8.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. 9.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9. 1.
Zboží prodávající kupujícímu odesílá zpravidla do 1-3 pracovních dnů po přijetí objednávky nebo platby předem na účet v případě, že je zboží skladem. V případě, že zboží skladem není a čeká na své vyrobení a odeslání, prodávající kupujícímu sdělí nejbližší možný termín dodání. V balení zboží je přiložen daňový doklad.

9. 2.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci v Hromnicích ( § 2123 občanského zákoníku ).

9. 3.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9. 4.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9. 5.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající si vyhrazuje možnost neobsluhovat zákazníky, kteří si nepřevezmou své objednávky v úložné době 7 dnů u České pošty a zásilky tak budou vráceny zpět. Každá jednotlivá objednávka může mít maximálně 30Kg. V případě vyšší váhy je objednávka rozdělena do více balíků. Poštovné bude účtováno za každý jednotlivý balík dle ceníku.

9. 6.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10. 1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10. 2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

10. 3.
Ustanovení uvedená v č. 10. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10. 4.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Nedodržením doporučené péče pro výrobky stanovené prodávajícím a to zejména u výrobků na bázi dřeva může vézt k jejich poškození. Takto poškozené zboží není možné považovat za vadu, kterou mohl prodávající před prodáním kupujícímu ovlivnit a na tyto vady se nemůže vztahovat reklamace.

10. 5.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10. 6.
V případě prodeje použitého zboží kupujícímu neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( § 2167 občanského zákoníku ). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku ).

10. 7.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ).

10. 8.
V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo kupujícího po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

10. 9.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

10. 10.
Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

10. 11.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11. 1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11. 2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11. 3.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11. 4.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. 5.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. 6.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (vč. obchodních podmínek).

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. 1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12. 2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

12. 3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12. 4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12. 5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12. 6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12. 7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12. 8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpdracovatel odstranil takto vzniklý stav

12. 9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. 10.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o ochraně osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které jsou i přílohou těchto obchodních podmínek a upřesňují povinnosti a práva kupujícího i prodávajíchího ve smyslu ochrany osobních údajů. Potvrzením kupní smlouvy se kupující i prodávající zavazuje toto nařízení dodržovat.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13. 1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. 2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. DORUČOVÁNÍ

14. 1.
Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

14. 2.
Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

14. 3.
Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15. 1.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15. 2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15. 3.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15. 4.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDF verze).

15. 5.
Přílohu obchodních podmínek tvoří samostatný doplňkový dokument Ochrana osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (PDF verze ke stažení zde).

15. 6.
Přílohu obchodních podmínek tvoří samostatný doplňkový dokument Upozornění k vlastnostem masivních dřevěných výrobků (PDF verze).

15. 7.
Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: Hromnice 142, 330 11 Třemošná, adresa elektronické pošty obchod@ozivto.cz, telefon 739 316 728.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Přejeme Vám příjemný nákup, mnoho spokojenosti z našich výrobků a služeb. Budeme rádi, když si našimi výrobky "oživíte" Váš život.

Váš tým OživTo.cz


V Hromnicích dne 24.5. 2018Stáhnout Obchodní podmínky v PDF